Hướng dẫn nghiệp vụ
Thông báo về việc Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 10
Thực hiện công văn số 1692/BVHTTDL-TĐKT ngày 26/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 và công văn số 783/SVHTTD -QLVHGĐ ngày 04/6/2021 về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ƣu tú” lần thứ 10, ngày 07/6, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hải Dương thông báo về việc xét tặng danh hiệu “ Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10. Cụ thể như sau:
Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Thực hiện Kế hoạch số 230/KH - SVHTTDL ngày 24/2/2021 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hải Dương xây dựng kế hoạch tuyên truyền lưu động với nội dung cụ thể như sau
Thể lệ cuộc phát động ảnh thời sự - nghệ thuật tỉnh Hải Dương năm 2021
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/BTG ngày 08/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5 năm 2021
Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021)
Tổ chức triển lãm: “Ảnh tư liệu - thời sự; tranh cổ động tỉnh Hải Dương năm 2021” chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5
Thực hiện Kế hoạch số 230/KH - SVHTTDL ngày 24/2/2021 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển lãm với nội dung nhƣ sau
Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021
Thực hiện Công văn số 785/BVHTTDL-TV ngày 12/03/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021. Ngày 19/3, Sở VHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021
Thể lệ Cuộc thi sáng tác Biểu trƣng (Logo) “Quảng cáo sáng tạo Việt Nam”
Thực hiện Quyết định số 264/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 15/03, Cục Văn hóa cơ sở ban hành thể lệ Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) “Quảng cáo sáng tạo Việt Nam”
Tổ chức cuộc phát động sáng tác ảnh thời sự - nghệ thuật tỉnh Hải Dương năm 2021
Ngày 17/03, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức cuộc phát động sáng tác ảnh thời sự - nghệ thuật tỉnh Hải Dương năm 2021
Thể lệ Cuộc phát động sáng tác tranh cổ động tỉnh Hải Dương năm 2021
Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 1935/KHLN-SVHTTDL-HVHNT ngày 23/12/2020 giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Cuộc phát động sáng tác tranh cổ động tỉnh Hải Dương năm 2021 và Quyết định số 520/QĐ-SVHTTDL ngày 25/12/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc phát động sáng tác tranh cổ động tỉnh Hải Dương năm 2021, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc phát động sáng tác tranh cổ động tỉnh Hải Dương năm 2021như sau:
12
Điểm du lịch
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín