Hướng dẫn nghiệp vụ
Kế hoạch tuyên truyền cải cách Hành chính Nhà nước năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 1956/KH-SVHTTDL ngày 21/12/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước năm 2022…
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Ngày 22/10, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hải Dương ra Thông báo số 151/TB-TTVHNT về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.
Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
Thực hiện Công văn số: 731/TTr-PCTN ngày 30/8/2021 của Thanh tra tỉnh và Công văn số: 1306/SVHTTDL-TTr ngày 7/9/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...
Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021)và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021)
Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 1085/KH-SVHTTDL tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021)...
Thông báo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" tỉnh Hải Dương lần thứ 10
Kế hoạch tổ chức triển lãm: Ảnh tư liệu, thời sự - nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021)
Thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền cổ động năm 2021, chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/91945-2/9/2021), Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển lãm như sau:
Tuyên truyền Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021)
Thực hiện công văn số 978/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 09/7/2021 của Sở VHTTDL Hải Dương về việc tuyên truyền Thể lệ số 468/TL-VHCS ngày 02/7/2021 của Cục Văn hóa cơ sở..
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021)
Nhằm tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021)
Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW ngày 29/6/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Công văn số 484/VHCS-QCTT ngày 07/7/2021 của Cục Văn hóa cơ sở về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021)
Đề cương tuyên truyền Nghị định 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ
Thực hiện Kế hoạch số 2203/KH-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 288//SVHTTDL-QLVHGĐ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyên truyền triển khai Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đang tải Nghị định42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ.
123
Điểm du lịch
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín