Văn hóa cơ sở
Đổi mới toàn diện phong trào thi đua yêu nước

Những năm qua, các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh không ngừng được đổi mới cả về nội dung và hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực

 
Các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV (2015-2020). Ảnh: Mai Anh
Với tinh thần "thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. 

Các phong trào thi đua không ngừng được đổi mới cả về nội dung và hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực. Nội dung thi đua ngày càng phong phú, cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng địa phương, đơn vị, tạo không khí sôi nổi với sức lan tỏa mạnh mẽ, được các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đồng lòng hưởng ứng, tích cực tham gia. 

Toàn tỉnh duy trì hoạt động của 8 khối thi đua các ngành, địa phương, đơn vị. Hằng năm, các khối đều tổ chức phát động và ký giao ước thi đua với nội dung phù hợp, gắn với những nhiệm vụ cấp bách, huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", toàn tỉnh đã huy động các lực lượng cùng vào cuộc. Lực lượng vũ trang phát động phong trào "Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới"; Thanh niên thi đua “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Nông dân, phụ nữ đều có các phong trào, đợt thi đua riêng góp phần xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh những phong trào thi đua dài hạn, đã xuất hiện ngày càng nhiều đợt thi đua đột xuất, ngắn hạn, gắn với từng nhiệm vụ, mang tính thời sự đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Đặc biệt, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của các tập thể, cá nhân, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đã phát huy tính tích cực, tự giác, tự rèn luyện, tự phấn đấu, tu dưỡng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong tỉnh đã xuất hiện ngày càng nhiều việc làm tốt, mô hình hay, phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, lao động sáng tạo, những gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

Công tác thi đua gắn với khen thưởng kịp thời đã góp phần nâng cao hiệu quả, phù hợp, hướng thi đua yêu nước vào thực hiện mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Việc khen thưởng không chỉ theo định kỳ mà còn có nhiều đợt khen thưởng "nóng", khen thưởng đột xuất, khen trực tiếp cá nhân, tập thể điển hình ngay tại gia đình, cơ sở, đơn vị. Nhiều điển hình được khen thưởng là người trực tiếp lao động, sản xuất; là cá nhân có việc làm tốt; là các tập thể nhỏ có thành tích trong lao động, sáng tạo, giữ gìn an ninh trật tự...

Sau mỗi đợt thi đua ngắn hạn, thi đua đột xuất, chuyên đề, các cơ quan, đơn vị, địa phương đều quan tâm khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Công tác khen thưởng được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời phản ánh đúng người, đúng việc. Việc tổ chức khen thưởng thiết thực, không phô trương, hình thức, tránh lãng phí gắn với tuyên truyền, nhân rộng đã có tác động khích lệ, động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái thi đua.  

70 năm đã qua, tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất” của Bác sẽ vẫn mãi là kim chỉ nam để Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân Hải Dương tiếp tục tập trung đổi mới toàn diện các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tỉnh Hải Dương quyết tâm gắn phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ. Kiên quyết ngăn chặn tình trạng chạy theo thành tích, thiếu thực chất để các phong trào thi đua thực sự là động lực khơi dậy tinh thần, ý chí cách mạng ở mỗi đơn vị, cá nhân. Tiếp tục thi đua đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các ngành, các cấp trên các lĩnh vực. Thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, thực hiện có hiệu quả các đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng tạo chuyển biến rõ nét về tốc độ, chất lượng tăng trưởng, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong mọi lĩnh vực gắn với tổ chức lại sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của từng doanh nghiệp, của từng ngành. Tập trung thi đua cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh bảo đảm thông thoáng, minh bạch, tạo sức hấp dẫn mới. Thi đua tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc về cơ chế quản lý, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Thi đua quyết thắng”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Đẩy mạnh thi đua giữa các địa phương, phấn đấu giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục coi trọng công tác khen thưởng. Đổi mới công tác khen thưởng theo hướng kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn làm thước đo khen thưởng. Đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, tăng cường khen thưởng đột xuất; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp ở cơ sở.

Tự hào với truyền thống quý báu qua 70 năm thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ, các cấp uỷ đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân Hải Dương quyết tâm nêu cao hơn nữa trách nhiệm, tinh thần hăng hái thi đua góp phần đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng tỉnh Hải Dương giàu đẹp, văn minh.      
                                                                                   
LƯƠNG VĂN CẦU
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh
Các tin mới hơn
Thanh Miện: Chú trọng xây dựng Làng văn hóa(04/08/2020)
Hội diễn sân khấu không chuyên thành phố Hải Dương năm 2020(03/08/2020)
Chương trình nghệ thuật mừng thành công Đại hội Đảng bộ thị xã Kinh Môn lần thứ XXV(30/07/2020)
Khởi sắc phong trào văn nghệ quần chúng(27/07/2020)
Thị xã Kinh Môn: điểm sáng xây dựng làng, khu dân cư văn hóa(27/07/2020)
Các tin cũ hơn
Kỷ niệm trọng thể 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc(23/01/2019)
Hội nghị giao ban Báo chí tháng 4/2018(22/01/2019)
Phát động cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo"(20/01/2019)
Gia Lộc: Khu dân cư số 8 thị trấn đón bằng KDC văn hóa(20/01/2019)
Hội nghị giao ban Báo chí tháng 3/2018(20/01/2019)
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na