Văn hóa
Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Ngày 08/10, Tiểu ban tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng tổ chức triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Thực hiện Thông báo số 09-TB/TBTTr&PV ngày 12/6/2020; Thông báo số 08-TB/TBTTr&PV ngày 05/10/2020 của Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ Đại hội tỉnh về việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025); thực hiện định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hướng dẫn của Sở VHTTDL về công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ngay từ những ngày đầu năm 2020, công tác tuyên truyền đã được tổ chức tốt tại 12 huyện, thị xã, thành phố dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng góp phần vào thành công của đại hội.

Đến thời điểm hiện tại, công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh đang tiếp tục được triển khai hết sức nghiêm túc, tích cực theo đúng chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội.

Tại TP Hải Dương, Sở VHTTDL phối hợp với Thành ủy Hải Dương chỉ đạo tuyên truyền trực quan trên các đường phố, các cơ quan, công sở, trường học trên địa bàn.

Trên địa bàn tỉnh, Sở VHTTDL đã phối hợp với các ngành chức năng từ cấp tỉnh tới cấp huyện tăng cường kiểm tra các lĩnh vực hoạt động văn hóa, kịp thời ngăn chặn việc phát tán các ấn phẩm văn hóa độc hại trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền lưu động, văn nghệ cổ động lồng ghép tuyên truyền trực quan, tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân trong tỉnh…

Nhà hát chèo cũng sẵn sàng công diễn vở chèo “Biên giới mùa Thu ấy” phục vụ nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, trước thời điểm diễn ra Đại hội 02 tuần.

Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày sách, báo, tư liệu về thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh; tọa đàm nói chuyện chuyên đề, giới thiệu sách về các kỳ Đại hội Đảng với chủ đề: Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đại hội đến Đại hội.

Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đề nghị các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tạo mọi điều kiện cho các đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở phục vụ nhân dân địa phương.

P.V

Các tin mới hơn
Họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII(25/10/2020)
Hội nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật tỉnh Hải Dương năm 2021(20/10/2020)
Nhà hát Chèo Hải Dương: Biểu diễn phục vụ nhân dân huyện Cẩm Giàng(19/10/2020)
Trên 200 tư liệu, hiện vật trưng bày tại Bảo tàng giới thiệu lịch sử Đảng bộ tỉnh Hải Dương(16/10/2020)
Thư viện tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên đề(14/10/2020)
Các tin cũ hơn
Tổng kết cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Hải Dương(09/10/2020)
Lễ giỗ Đức Thánh Trần(06/10/2020)
Lễ Cầu an trên sông Lục Đầu(05/10/2020)
Tưởng niệm 578 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi(02/10/2020)
Khai hội mùa Thu đền Quát và đón bằng ghi danh Lễ hội đền Quát là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia (01/10/2020)
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na