Văn hóa cơ sở
Sở VHTTDL: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chiều 01/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Thúy Hà - Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; Nguyễn Thành Trung - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL; các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban lãnh đạo Sở VHTTDL, các Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể của Sở và đảng viên thuộc Đảng bộ Sở.

Đảng bộ Sở VHTTDL hiện có 12 chi bộ trực thuộc với tổng số 241 đảng viên, trong đó có 231 đảng viên chính thức, 10 đảng viên dự bị. Ban Chấp hành Đảng bộ có 15 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy có 05 đồng chí (trong đó có Bí thư và 01 Phó bí thư); Ủy ban kiểm tra Đảng ủy có 5 đồng chí (trong đó có Chủ nhiệm và 02 Phó chủ nhiệm). Trong tổng số 12 chi bộ, có 11 chi bộ có ban chi ủy; 01 chi bộ không có chi ủy, với tổng số 46 cấp ủy viên.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Khắc Lịch - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở VHTTDL đã báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Báo cáo khẳng định, qua nửa nhiệm kỳ mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể lãnh đạo ngành VHTTDL đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp, linh động, sáng tạo với tình hình thực tiễn của đơn vị, quyết tâm tháo gỡ khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

 
 
Đồng chí Vũ Khắc Lịch - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở VHTTDL báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ
 

Ngay sau Đại hội Đảng bộ Sở VHTTDL lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở kịp thời ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động của Đảng ủy Sở thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết thành những đề án, kế hoạch đảm bảo phù hợp với thực tiễn của ngành và đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao trong cả nhiệm kỳ.

 
 
Khung cảnh Hội nghị 
 

Đảng ủy Sở chỉ đạo 100% các chi bộ trực thuộc bám sát kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy cấp trên, xây dựng kế hoạch thực hiện của từng chi bộ, đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao gắn với việc thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ III.

Từ đó tạo tiền đề để ngành VHTTDL đạt được những kết quả khả quan trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó, công tác thông tin tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, của đất nước với nhiều hình thức phong phú, đa dạng được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo giá trị văn hóa của nhân dân; công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trọng tâm là Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có bước phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 585.216/643.050 gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 91%); 1.293/1.334 làng, KDC văn hóa (đạt tỷ lệ 96,9%); 1.401/1.629 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa (đạt tỷ lệ 86%). Trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá, từ 2020 - 2022 đã có thêm 26 di tích di tích được xếp hạng cấp tỉnh; 07 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 02 bảo vật quốc gia. Đến nay, toàn tỉnh có 04 di tích và quần thể di tích quốc gia đặc biệt, 142 di tích quốc gia, 263 di tích cấp tỉnh; 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 08 bảo vật quốc gia, 02 nghệ nhân nhân dân và 32 nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được phong tặng, truy tặng danh hiệu. Đồng thời tiếp tục tích cực phối hợp với tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang trong việc xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Ở hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đã tổ chức sáng tác, dàn dựng nhiều chương trình, vở diễn mới có chất lượng nghệ thuật cao; phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị và Nhân dân; tham dự liên hoan, hội thi, hội diễn toàn quốc đạt kết quả cao. Hoạt động phát triển văn hoá đọc được quan tâm, phát triển thành thói quen, nhu cầu đọc sách trong nhân dân, nhất là trong thanh, thiếu niên. Năm 2022, đổi và cấp 2.650 thẻ, phục vụ 96.355 lượt bạn đọc với 481.775 lượt sách báo luân chuyển, tăng 11,7% so với năm 2021. Bảo tàng tỉnh đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng thông qua tổ chức các hoạt động trải nghiệm, trưng bày chuyên đề phục vụ nhân dân đặc biệt là các em học sinh các trường trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, đón và phục vụ gần 11.570 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, tăng 330% so với năm 2021. Công tác đào tạo tại Trường trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tiếp tục duy trì nền nếp học tập, giảng dạy với 13 chuyên ngành Trung cấp, 07 chuyên ngành năng khiếu nghệ thuật và các lớp hệ Trung học phổ thông. Công tác gia đình được chú trọng với nhiều chương trình, kế hoạch hành động về thực hiện: Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”,Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030, Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025... nhằm xây dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hoá, nếp sống văn minh, giáo dục truyền thống văn hiến và những nét đặc trưng của đất và người xứ Đông – Hải Dương.

 
 
Đồng chí Nguyễn Thành Trung - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu chỉ đạo hội nghị 
 

Trong lĩnh vực Thể dục thể thao, thể thao quần chúng tiếp tục phát triển, thu hút đông đảo sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân, số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên. Đến nay, số người tập luyện thể thao thường xuyên đạt 32%; có 24% số gia đình thể thao, có khoảng trên 3.700 câu lạc bộ, nhóm tập luyện thể dục thể thao. Với thể thao thành tích cao, từ năm 2020 đến nay, các đội thể thao tỉnh Hải Dương tham dự các giải trẻ, giải vô địch, giải các CLB, giải các đội mạnh,… của quốc gia và quốc tế đạt 301 HCV, 329 HCB, 356 HCĐ. Trong đó, tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 đạt 21 HCV, 19 HCB, 28 HCĐ, xếp vị trí 11/65 các tỉnh, thành, ngành có thành tích xuất sắc nhất. Toàn tỉnh hiện có 143 vận động viên đạt đẳng cấp, trong đó, 4 kiện tướng quốc tế, 58 kiện tướng, 12 dự bị kiện tướng, 69 VĐV cấp I.

Lĩnh vực Du lịch cũng đã từng bước khai thác được các tiềm năng, thế mạnh về hệ thống di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh... từ đó xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù và phát triển du lịch chất lượng cao. Một số khu, điểm du lịch đã xây dựng được sản phẩm du lịch mới, đặc trưng như: trà sen Kiếp Bạc, trà hoa cúc Côn Sơn, tranh thêu Xuân Nẻo; phát triển loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP... Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh du lịch: năm 2022, toàn tỉnh ước đón và phục vụ khoảng 1.231.132 lượt khách du lịch, tăng 90 lần so với năm 2021, trong đó có 50.695 lượt khách lưu trú (có 16.658 lượt khách quốc tế, 34.037 lượt khách nội địa), 1.180.437 khách không lưu trú (có 34.016 khách quốc tế, 1.146.421 khách nội địa). Doanh thu 587,4 tỷ tăng gần 48 lần so với năm 2021...

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Sở chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ và cấp ủy theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 07/7/2019 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở cơ sở đối với từng loại hình cơ sở đảng; Chương trình hành động và công việc đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng và thực hiện nghị quyết của cấp ủy chi bộ; gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị”.

Kết quả: từ năm 2020-2022, Đảng bộ Sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen; 100% các chi bộ trực thuộc đều hoàn thành, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ có 04 đảng viên được Tỉnh ủy và Đảng ủy khối CCQ tỉnh khen thưởng; 135 lượt đảng viên được Đảng ủy Sở khen thưởng. Hàng năm, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đạt trên 92%, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng cũng thường xuyên được quan tâm, từ năm 2020 đến nay đã cử 39 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; làm thủ tục đề nghị và được kết nạp 27 đảng viên mới, hoàn thành vượt chỉ tiêu hàng năm (Nghị quyết Đại hội tổng số là 35-40 đảng viên); cử 27 đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 32 đảng viên…

 
 
Đồng chí Phạm Quốc Hòa, Chánh Thanh tra Sở nhận Giấy khen của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh
 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thúy Hà - Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành VHTTDL trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời chúc mừng đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã được Ban chấp hành Trung ương chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ Sở VHTTDL cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, của ngành cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao hàng năm. Cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị. Tiếp tục nắm bắt, giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cơ sở đảng. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng. Tăng cường công tác dân vận, công tác lãnh đạo các đoàn thể, phấn đấu hàng năm có 100% tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh, không có cơ sở yếu kém. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội…

 
 
Đồng chí Nguyễn Thúy Hà - Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu tại hội nghị 
 

Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã trao quyết định bổ sung nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Sở VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Nguyễn Trường Thắng - Phó Giám đốc Sở; tặng Giấy khen của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho 01 cá nhân thuộc Đảng bộ Sở VHTTDL; Đảng ủy Sở VHTTDL tặng 02 tập thể và 11 cá nhân đảng viên có thành tích xuất sắc trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội.

 
 
Đồng chí Nguyễn Thành Trung - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở trao Giấy khen cho 02 tập thể 
 
 
 
 
Các cá nhân nhận Giấy khen của Đảng ủy Sở 
 
 
 
 
P.V

Các tin mới hơn
Diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu năm 2023(01/10/2023)
Lễ ban ấn đền Kiếp Bạc năm 2023(01/10/2023)
Lễ tưởng niệm 723 năm Ngày mất Anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn và Khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023(01/10/2023)
Tưởng niệm 581 năm ngày mất Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi(30/09/2023)
Liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ ở Chí Linh(30/09/2023)
Các tin cũ hơn
Sẵn sàng tiếp nhận Trung tâm Văn hóa Xứ Đông(01/06/2023)
Tiếp lửa cho phong trào văn hóa, văn nghệ huyện Ninh Giang(27/05/2023)
Thư viện tỉnh Hải Dương tổ chức Ngày hội thiếu nhi đọc sách hè 2023(26/05/2023)
Tổ chức chương trình thư viện lưu động(23/05/2023)
Lễ tưởng niệm 772 năm Ngày mất của An Sinh Vương Trần Liễu(19/05/2023)
Điểm du lịch
Khu trải nghiệm Côn Sơn: Điểm đến mới lạ, độc đáo, hấp dẫn du khách
Hướng đến Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023, Khu trải nghiệm Côn Sơn (Côn Sơn Camping) chính thức khai trương đón chào du khách đến tham quan, trải nghiệm và tận hưởng không gian xanh mát tại Côn Sơn Camping.
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín