Giới thiệu
Cách mạng tháng Tám thành công và bài học về sự lãnh đạo tài tình của Đảng

Cách mạng tháng Tám thành công đã để lại cho chúng ta nhiều bài học vô cùng quý báu. Trước hết là bài học về sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã giành được thắng lợi vẻ vang.

Trong những ngày này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất khôi phục nền kinh tế, phòng chống dịch Covid-19. Quyết tâm lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2020), khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nay là CHXHCN Việt Nam.

Cách mạng tháng Tám thành công đã để lại cho chúng ta nhiều bài học vô cùng quý báu. Trước hết là bài học về sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã giành được thắng lợi vẻ vang. Chỉ trong vòng hai tuần lễ từ 19/8 đến 28/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước đã đứng lên đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố với thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do, độc lập và sự thật đã trở thành nước tự do, độc lập”.

 
Cuộc mít tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do mặt trận Việt Minh tổ chức
tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 19/8/1945 

Có thể nói cuộc khởi nghĩa tháng Tám diễn ra rất mau lẹ và đã thành công rực rỡ.

Với tầm nhìn xa, mang tầm chiến lược. Từ tháng 5/1941, Hội nghị TW 8 họp ở Pác Bó, Cao Bằng dưới sự chủ trì củaHồ Chí Minh, hội nghị nhận định: Nếu cuộc chiến tranh đế quốc lần trước đã đẻ ra Liên Xô, một nước XHCN thì cuộc chiến tranh lần này sẽ đẻ ra nhiều nước XHCN, do đó mà cách mạng nhiều nước sẽ thành công. Hội nghị khẳng định: Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia, dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được, “Hội nghị quyết định tổ chức lực lượng vũ trang, thành lập các đội tự vệ ở khắp nơi trong toàn quốc, phát động toàn dân đoàn kết một lòng, đứng lên khởi nghĩa.

Tháng 10/1944,Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào toàn quốc, chỉ rõ: phe xâm lược gần đến ngày bị tiêu diệt. Các đồng minh sắp tranh được sự thắng lợi cuối cùng. Cơ hội cho dân tộc ta giải phóng chỉ ở trong một năm hoặc năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. Ta phải làm nhanh”.

Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp. Đây là thời cơ có một giành chính quyền về tay nhân dân. Ngay lập tức, ngày 12/3/1945, TW Đảng kịp thời có chỉ thị: “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Các cơ sở cách mạng nhận được chỉ thị, từ Bắc đến Nam, cả dân tộc vùng đứng lên, xốc tới chuẩn bị Tổng khởi nghĩa.

Ngày 2/5/1945, Liên Xô tấn công Béc Lin, Béc Lin thất thủ. Một tuần sau phát xít Đức đầu hàng. Tình hình thế giới diễn ra rất mau lẹ - Cả nước sục sôi với khí thế của cuộc tổng khởi nghĩa. Hồ Chí Minh chuyển tổng hành dinh từ Cao Bằng về Tân Trào (Tuyên Quang) để lãnh đạo cách mạng. Hồ Chí Minh nói với đồng chí Võ Nguyên Giáp: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.

Trưa ngày 15/8/1945, Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng quân đồng minh. Ngay lập tức, đại hội quốc dân họp ở Tân Trào ngày 16/8 lập ra Ủy ban khởi nghĩa, quyết định Tổng khởi nghĩa toàn quốc. Ủy Ban ra quân lệnh số 1, có đoạn: “Giờ khởi nghĩa đã đến! Cơ hội có một cho quân dân Việt Nam vùng dậy giành lấy quyền độc lập của nước nhà. Cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta”.

Nhận được quân lệnh số 1, cả nước hừng hực khí thế đứng lên làm cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám, 19/8 Hà Nội khởi nghĩa, cướp chính quyền về tay nhân dân, 25/8 Sài Gòn, 28/8 Tổng khởi nghĩa trong cả nước đã thành công. Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn Độc lập.

Nói về cuộc khởi nghĩa tháng Tám thành công, nhận định của TW lúc bấy giờ: Thời khắc từ 19/8 đến 2/9/1945 rất quan trọng. Nếu nổ ra sớm hơn dễ bị thất bại vì lúc bấy giờ quân đội Nhật còn đang mạnh. Nếu tuyên ngôn Độc lập muộn hơn sau ngày 5/9, quân đồng minh nhảy vào giải giáp quân Nhật, ta sẽ mất thời cơ. Khi đã tuyên bố độc lập, với tư cách là nước chủ nhà – nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa đón đồng minh, buộc tướng lĩnh Quốc dân đảng Trung Hoa phải tôn trọng chính phủ lâm thời đại diện cho nước VNDCCH.

Xét về bối cảnh nổ ra cách mạng tháng Tám lúc đó, Tổng Bí thư Trường Chinh nói: “Mau lẹ, kịp thời, nổ ra đúng lúc phải nổ”. Đó là sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta, nâng lên thành nghệ thuật, bài học về thời cơ cách mạng. Để chuẩn bị đón, chớp thời cơ, Đảng và Bác Hồ đã nhìn sớm, tiên đoán diễn biến tình hình có lợi cho ta, tích cực chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị khởi nghĩa trong cả nước. Đồng thời nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, cả nước một lòng đi theo tiếng gọi của Đảng.

Tại Hải Dương, dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, Tỉnh ủy triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốt họp ở Đông thôn xã Thanh Tùng (Thanh Miện) từ 13 đến 15/8/1945, quyết định các địa phương tổng khởi nghĩa. Mở đầu cuộc khởi nghĩa ngày 17/8 ở huyện Cẩm Giàng. Sau đó là các huyện Bình Giang, Kim Thành, Kinh Môn, Gia Lộc… Tại tỉnh lỵ Hải Dương, ngày 18/8 khởi nghĩa giành thắng lợi. Hải Dương là một trong bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước là: Hải Dương, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

Cách mạng tháng Tám thành công là bài học rất sâu sắc về sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng – Đúng như Bác Hồ đã viết trong “Đường Kách mệnh”: Cách mạng trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có Đảng Kách mệnh… Đảng có vững cách mạng mới thành công”.

Nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng lãnh đạo của Đảng trong mọi giai đoạn cách mạng. Đảng, Bác Hồ luôn chăm lo đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, vai trò lãnh đạo của Đảng lại càng cực kỳ quan trọng, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Sau hơn 30 năm Đổi mới, đất nước ta đã có được vị thế, tiềm lực to lớn như ngày nay, trở thành nền kinh tế đang phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, vị thế trên trường Quốc tế ngày càng lớn.

Bước sang năm 2020, trước Đại dịch Covid-19, dưới sự lãnh đạo của TW Đảng, Chính phủ, cả nước đồng lòng quyết tâm phòng chống đại dịch, đạt kết quả tốt, được thế giới ghi nhận, đánh gia cao. Vừa phòng chống đại dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tập trung vào ba nhiệm vụ có tính chiến lược là: Đẩy mạnh đầu tư, chủ động đón đầu tư nước ngoài, kích cầu nội địa và xuất khẩu, kết quả là công nghiệp và các ngành kinh tế khác đang hồi phục, nông nghiệp đang được đẩy mạnh, nông sản xuất khẩu đạt khá, là “trụ đỡ” của nền kinh tế.

Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Chính phủ thể hiện quyết tâm kiên trì bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, dồn nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công. Với tinh thần đó, kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI cũng hạ quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra, không điều chỉnh các chỉ tiêu như đã dự kiến. Tổng sản phẩm xã hội GRDP trên địa bàn tăng 8,5% trở lên. Tổng thu ngân sách đạt 13.645 tỷ đồng, tăng 13,1%. Phấn đấu 100 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,20%... Thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch đạt hiệu quả cao.

Đứng trước tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 gặp nhiều khó khăn. Tình hình thế giới có nhiều biến đổi khó lường. Song, với tinh thần và khí thế cách mạng tháng Tám và với thắng lợi của đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội XIII của Đảng; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Vũ Hoàng Luyến
Các tin mới hơn
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV(02/03/2021)
Kế hoạch Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2021(02/03/2021)
Giải cầu lông các câu lạc bộ huyện Gia Lộc(29/01/2021)
Kế hoạch tổ chức hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao và du lịch chào đón năm mới 2021 (24/12/2020)
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (09/10/2020)
Các tin cũ hơn
Vận động trại Bảo An binh nộp vũ khí đầu hàng(01/09/2020)
Hội diễn sân khấu không chuyên huyện Cẩm Giàng năm 2020(19/07/2020)
Chiếu phim tuyên truyền phòng chống ma túy cho học sinh(26/06/2020)
Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025(22/06/2020)
CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HẢI DƯƠNG(19/05/2020)
Điểm du lịch
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín