Văn hóa
Ngành VHTTDL triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 14/1, ngành VHTTDL tổ chức tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Dự Hội nghị có đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Giám đốc Sở VHTTDL; đại diện các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các phòng VHTT, Trung tâm VHTT các huyện, thị xã, thành phố; đại diện các đơn vị doanh nghiệp tài trợ; đại diện các BQL di tích trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2021, trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ của ngành VHTTDL gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên với sự nỗ lực, quyết tâm và những kết quả đạt được đã khẳng định ngành VHTTDL đã và đang đi đúng hướng, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2021, trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, ngành VHTTDL đã triển khai đồng bộ thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mừng Đảng, mừng xuân 2021; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền công tác phòng, chống Covid-19 và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các đơn vị như Nhà hát chèo, Trung tâm VHNT tỉnh đã dàn dựng và phục vụ biểu diễn với nhiều vở diễn, tiết mục chất lượng phục vụ các nhiệm vụ chính trị, đồng thời tham gia các cuộc thi, hội diễn toàn quốc giành được nhiều giải cao. Trong công tác bảo tồn di sản văn hóa, ngành tiếp tục hướng dẫn phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội tại địa phương, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan môi trường tại di tích. Trong năm 2021, ngành đã tu bổ, tôn tạo 13 di tích từ nguồn ngân sách của tỉnh; thẩm định và thỏa thuận trình UBND tỉnh, Bộ VHTTDL các di tích tu bổ từ nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định xếp hạng cho 11 di tích cấp tỉnh; hoàn thiện 2 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể gồm Lễ hội Đền Cao An Phụ (Kinh Môn) và Lễ hội chùa Trông (Ninh Giang) trình Bộ VHTTDL xem xét ghi danh….

Trong lĩnh vực thể thao, các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia các giải đấu toàn quốc đã nỗ lực thi đấu, gặt hái được nhiều thành công, vượt kế hoạch đề ra với 51 HCV, 47 HCB, 63 HCĐ. Đặc biệt đoàn VĐV bóng bàn của tỉnh tham gia giải Vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 39 đã giành 03 HCV, 03 HCB và 03 HCĐ, giành ngôi nhất toàn đoàn. Ngành cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cho Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX-2022 và kế hoạch tổ chức môn Bóng bàn SEAGames 31 tại Hải Dương. Nhiều tổ chức xã hội, doanh nghiệp tư nhân đã tiếp tục đồng hành tài trợ cho các đội tuyển, góp phần tạo động lực lớn để các VĐV tiếp tục nỗ lực phấn đấu giành thành tích cao.

Trong lĩnh vực du lịch, ngành đã phối hợp với Viện Phát triển Du lịch bền vững Việt Nam xây dựng hoàn thiện Đề án “Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”. Tích cực đẩy mạnh quảng bá du lịch Hải Dương trên nền tảng số, qua sách ảnh và tờ gấp liên kết du lịch Hải Dương - Bắc Giang. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về du lịch cộng đồng và đối thoại doanh nghiệp về hỗ trợ hướng dẫn viên, các tổ chức, đơn vị kinh doanh lữ hành bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

Tiếp bước kết quả đạt được của năm 2021, năm 2022, ngành VHTTDL tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đặc biệt triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 nhằm “tiếp tục xây dựng, gìn giữ, chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển” và “soi đường quốc dân đi”. Tiếp tục bám sát chỉ đạo, chủ đề hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh một cách chủ động, thích ứng linh hoạt để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận thành tích đã đạt được của ngành VHTTDL trong năm vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, ngành VHTTDL cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc hiểu biết về bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó hình thành ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc một cách chủ động, tích cực và tự giác; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, khu dân cư văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa một cách bền vững; quan tâm bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di sản văn hoá phục vụ công tác giáo dục truyền thống xây dựng con người Hải Dương giàu tính nhân văn và hiện đại, gắn với khai thác phát triển du lịch; tăng cường công tác truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh trên cơ sở khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hoá lịch sử của tỉnh; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tích cực tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ từ Trung ương; tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp, huy động tối đa sự ủng hộ và tham gia của nhân dân đối với các sự kiện và hoạt động của ngành; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng quá trình phát triển và hội nhập. Trong đó chú trọng bồi dưỡng lớp văn nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên trẻ nhằm bảo tồn và phát huy những loại hình văn hoá nghệ thuật truyền thống, những môn thể thao thế mạnh của tỉnh.

Với thành tích đạt được trong năm vừa qua, Bộ VHTTDL đã tặng cờ thi đua cho Trung tâm VHTT TP Hải Dương; tặng bằng khen cho 07 tập thể, 03 cá nhân; UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 03 đơn vị và trao cờ thi đua xuất sắc cho 01 đơn vị; 02 tập thể và 11 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; Sở VHTTDL công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 28 cá nhân và tặng giấy khen cho 55 tập thể, 115 cá nhân. Tại Hội nghị cũng đã tổ chức trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh cho 11 di tích. Tặng quà chia tay các đồng chí Trưởng phòng VHTT, Giám đốc Trung tâm VHTT nghỉ hưu và chuyển công tác năm 2020, 2021.

 
 
Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh
cho 11 di tích 
 
 
 
Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở VHTTDL trao cờ thi đua của Bộ VHTTDL
cho Trung tâm VHTT thành phố Hải Dương 
 
 
 
Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Bộ VHTTDL 
 

P.V

Các tin mới hơn
Mùa Xuân mới ở di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc(25/01/2022)
8 sự kiện tiêu biểu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021(24/01/2022)
Liên đoàn võ thuật cổ truyền tỉnh Hải Dương: Nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng (23/01/2022)
Trung tâm VHNT tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022(18/01/2022)
Các tin cũ hơn
Sở VHTTDL có tân Phó Giám đốc (01/01/2022)
Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến(20/12/2021)
Gặp mặt kỷ niệm 65 năm thành lập Thư viện tỉnh(15/12/2021)
Tập huấn nâng cao hát chèo và nhạc cụ dân tộc năm 2021(20/11/2021)
Tổng duyệt vở diễn tham gia Liên hoan sân khấu kịch toàn quốc (27/10/2021)
Điểm du lịch
Tìm kiếm
Liên kết website
na
na
na
na
na
na
na
http://dochoi.haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín